Ceník služeb

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojištovnou.

pro registrované pacienty (dle Vyhlášky MZ ČR 467 ze dne 8.9. 1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena udravotními pojišťovnami)

Vyšetření a vydání potvrzení či posudku na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí:

 

Potvrzení či posudek na žádost pacienta, jiná služba Částka Poznámka
řidičský průkaz 300 Kč
prodloužení ŘP nad 65 let

250 Kč

zbrojní průkaz 500 Kč
záloha na test okultního krvácení - bude vrácena při vyhodnocení testu    100  Kč  
lázeňská léčba (samoplátci) 200 Kč
vstupní prohlídka do zaměstnání, periodická, výstupní. od 500 Kč Dle kategorií (I. - III.) 
vyšetření pro soudy a pracovní úřady 200 Kč
potvrzení pro úřady práce 100 Kč
zdravotní průkaz na dobu neurčitou 300 Kč
zdravotní průkaz na dobu určitou 150 Kč
vyšetření pro sportovní účely 150 Kč
pro účely komerčního pojištění (úraz,bolestné) dle náročnosti 200 Kč za každých započatých 15 min.
způsobilost ke studiu 100 Kč za každou
EKG na vlastní žádost včetně hodnocení 250 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi hrazená nebo povinná očkování 100 Kč
Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku 150 Kč hrazeno pojištovnou od 50ti let
Výpis z dokumentace na žádost pacienta nesouvisející s převzetím do péče jiným lékařem či navazující péčí 200 Kč dle náročnosti za každých započatých 15 min.
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro admin. účely ( zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně apod. ) 300 Kč na počkání
200 Kč do druhého dne
100 Kč do 3 dnů
zdarma do týdne
Aplikace injekční terapie z indikace jiného lékaře 10 Kč za aplikaci
Návštěva u pacienta v bytě . 5kč/km při návštěvě mimo Slaný
Kopírování dokumentů 5 Kč za jednu stránku