Naše služby

 • vyšetření a terapie v rozsahu praktického lékaře pro dospělé
 • preventivní prohlíky po 2 letech, dispenzarní prohlídky chronicky nemocných
 • péče o diabetiky II. typu , kteří jsou léčeni tabletami
 • léčení funkčních poruch pateře a periferních kloubů - manuální medicína
 • zavodně preventivní péče - prohlídky vstupní, periodické, výstupní, mimořádné
 • návštěvní služba u imobilních pacientů po předchozí telefonické domluvě
 • EKG vyšetření s interpretací nálezu
 • měření tlaku
 • měření hladiny krevního cukru glukometrem
 • provádění odběrů krve, výtěrů
 • provádění očkování

 

V ordinaci očkujeme proti těmto nemocem:

Tetanus

Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu, např. do oblasti hýždě.

Při nedodržení 15-ti leté lhůty je nutné provádět znovu kompletní očkovací schéma třemi dávkami vakcíny, lze zkontrolovat protilátky proti tetanu, ale vyšetření znamená vyšší náklady.

V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou. (Tetavax)

 

Žloutenka typu A

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za 6-18 měsíců

Po první dávce trvá ochrana alespoň jeden rok, po přeočkování nejméně 20 let, ale pravděpodobně i celý život.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci. (Havrix 1440, Avaxim)

 

Žloutenka typu B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců

Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců. Po třetí dávce je celoživotní.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci. (Engerix -B)

 

Žloutenka typu A+B

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců

Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců, po třetí dávce u žloutenky A nejméně na 20 let a u žloutenky B celoživotně.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci. (Twinrix)

 

Klíšťová meningoencefalitida

Aplikuje se do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se podává 2.dávka za 1-3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 9-12 měsíců.

Již po 14 dnech od 2. dávky má 9-99 % lidí ochranný titr protilátek.

Ochranný účinek trvá 3 – 5 let, pak je nutný booster –přeočkování jednou dávkou (do 60 let věku stačí 1 x za 5 let, nad 60 let 1 x za 3 roky, ve starším věku je nižší tvorba protilátek)

Očkovat se může celý rok, ale nejvhodnější období je podzim, zima.

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci. (FSME-Immun, Encepur)

 

Chřipka

Očkuje se každoročně, vakcínou podle typu očekávaného původce.

Očkováni se zahajuje většinou září a října a obvykle se provádí do ledna.

Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene.

U pacientů s vybranými chorobami a nad 65 let vakcínu hradí pojišťovny .

Ostatní pacienti, kteří mají zájem o očkování si vakcínu hradí sami.

Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u pacientů s nemocemi:

 • Onemocnění průdušek a plic
 • Srdeční onemocnění a onemocnění cév
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Cukrovka
 • pacienti kteří nemají slezinu - v tomto případě je očkování zvláště důležité !
 • pacienti,kteří jsou umístěny v léčebnách a domovech pro seniory

Vakcína je každý rok k dispozici přímo v ordinaci. (Vaxigrip, ID flu, Fluarix ...)

Doporučujeme očkování proti chřipce všem pacientům, kteří nechtějí být zaskočeni akutním onemocněním v nejméně vhodnou chvíli.

Další možnosti očkování na vyžádání

 

Tyfus

Aplikace do svalu. Stačí jedna dávka.

Doporučuje se u cestovatelů při cestách do Afriky a na indický subkontinent, zvláště u osob dlouhodobě cestujících

Injekce chrání 3 roky

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem. (Typhim Vi, Typherix)

 

Meningokokové infekce

Očkování je povinné u poutníku do Mekky a Mediny a to tetravalentní vakcínou (N. meningitis typ A, C, Y, W-135) vakcína se jmenuje MENOMUNE

Aplikace do svalu nebo pod kůži

Jedná dávka chrání 3 roky

Při cestě do subsaharské Afriky , jižní Asie, Mongolska, Nepálu je doporučená vakcína proti N.meningitis typu A+C, vakcina se jmenuje Menongococcal polysacharide A+C.

Aplikace do svalu nebo pod kůži

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem.

 

Pneumokok

23 valentní vakcína pro dospělé

Doporučené skupiny pacientů pro očkování

 • Osoby exponované této nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
 • Pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
 • Pacienti s chronickým selháváním ledvin
 • Pacienti se závažnou poruchou imunity (včetněHIV v jakémkoliv stádiu)
 • Pacienti s chronickým srdečním onemocněním
 • Pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
 • Pacienti s cukrovkou

Vakcína bude k dispozici přímo v ordinaci, po domluvě s lékařem ( Pneumo 23)

Další informace o očkování můžete získat například na webové adrese www.vakciny.net