Postup při registraci

Po předchozím telefonickém ev. emailovém objednání se dostavíte do ordinace, vezměte si sebou

  • platnou kartičku zdravotní pojišťovny,
  • vyplníte vstupní formulář, který je ke stažení zde,
  • sestra provede zanesení Vašich údajů do PC ,
  • poté u lékaře absolvujete vstupní vyšetření.

Budete li již při první návštěvě požadovat léky které pravidelně úžíváte, vezměte si prosím s sebou ev. krabičky od léků  a  lékařské zprávy. Informace o Vašem předchozím registujícím praktickém lékaři sdělíte lékaři a ten si předchozí dokumentaci vyžádá.

Počítejte s tím že prvotní vyšetření bude trvat cca 30-45 minut.